Klimakalenderen

Her kan du deltage i klimakampen

Klimaparaplyen.dk er en fælles klimakalender for alle klimaarrangementer. Orienter dig om møder, events, demonstrationer mv. Du kan også selv indsende begivenheder til klimakalenderen.

Vælg, hvad du vil se: Kategori: Hvad | Tag: Hvor

okt
6
søn
Klimavindue – Kan vi finde handling og håb i kreativiteten? København
okt 6 kl. 13:00 – 20:00

Hvordan forestiller vi os det gode liv i lyset af klimaforandringerne?

Søndag den 6. oktober byder Den Grønne Studenterbevægelse og Grundtvigsk Forum jer velkommen til en dag, hvor Vartov fyldes med klimatosser og kreative sjæle.
Dagen byder på oplæg og efterfølgende workshop med indspark fra forfatter og foredragsholder, Andrea Hejlskov, filosof og højskolelærer, Jeppe Graugaard og digter og forfatter, Liv Sejrbo Lidegaard.

Med de tre inspirerende oplæg vil vi sammen se på, hvordan vi kan bruge vores fantasi og kreativitet til at begribe et nyt klimasprog, så vi sammen kan sætte ord på fællesheden i klimaspørgsmålet.

De næste 10 år er afgørende for menneskets fremtidige eksistens på jorden. Vi befinder os i et tidsvindue, hvor forandring endnu er mulig, og det er det, som er udgangspunktet for dagens oplæg og diskussioner. Vi ønsker at gribe dette momentum og forsøge at forvandle afmagt til handling. Målet er, at få et sprog for frygten og muligheden for at leve på en anden måde end vi gør nu.

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463, København K
Entré inkl. aftensmad og snacks: 50,-
Tilmelding nødvendig på grundtvig.dk senest d. 25. september.

Klimavindue – Kan vi finde handling og håb i kreativiteten? København pin Vartov Farvergade 27, 1463 København
okt 6 kl. 13:00 – 20:00

Hvordan forestiller vi os det gode liv i lyset af klimaforandringerne?

Søndag den 6. oktober byder Den Grønne Studenterbevægelse og Grundtvigsk Forum jer velkommen til en dag, hvor Vartov fyldes med klimatosser og kreative sjæle.
Dagen byder på oplæg og efterfølgende workshop med indspark fra forfatter og foredragsholder, Andrea Hejlskov, filosof og højskolelærer, Jeppe Graugaard og digter og forfatter, Liv Sejrbo Lidegaard.

Med de tre inspirerende oplæg vil vi sammen se på, hvordan vi kan bruge vores fantasi og kreativitet til at begribe et nyt klimasprog, så vi sammen kan sætte ord på fællesheden i klimaspørgsmålet.

De næste 10 år er afgørende for menneskets fremtidige eksistens på jorden. Vi befinder os i et tidsvindue, hvor forandring endnu er mulig, og det er det, som er udgangspunktet for dagens oplæg og diskussioner. Vi ønsker at gribe dette momentum og forsøge at forvandle afmagt til handling. Målet er, at få et sprog for frygten og muligheden for at leve på en anden måde end vi gør nu.

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463, København K
Entré inkl. aftensmad og snacks: 50,-
Tilmelding nødvendig på grundtvig.dk senest d. 25. september.

okt
9
ons
C 40 – Live like tomorrow, København
okt 9 – okt 12 heldags
Det er de 96 mest aktive klimabyer i verden, der mødes i København og diskuterer fremtidens klimakamp og muligheder.

Live Like Tomorrow is the Host City Festival as part of the C40 World Mayors Summit 2019 in Copenhagen. Join us for four days from 9-12 October with climate action as everyday choice!

A climate festival for citizens, change makers, food activists, bike enthusiasts, social entrepreneurs, NGOs, and innovative companies. Cities and businesses can do a lot but we can only truly shape great urban life and reduce carbon emissions if we all start to “live like tomorrow”.

Discover the public program with around 90 engaging and innovative events, talks, and showcases. Copenhagen Downtown will become a living lab of sustainable solutions and debates on how we can all step up and start creating The Future We Want.

events

Festival Program

Wednesday, 9 October

Thursday, 10 October

Friday, 11 October

Saturday, 12 October

Konference om indlejret energi og kulstoflagring i bygninger, herunder træ i byggeri,København Realdania,
okt 9 kl. 09:30 – 17:00

Kære alle

Vi holder denne Konference om indlejret energi og kulstoflagring i bygninger, herunder træ i byggeri, onsdag d. 9. oktober kl. 12.30-17 hos Realdania, Jarmers Plads 2, København – som led i C40 topmødet i København – støttet af Realdania.

Vi håber at se mange af jer – vi tror det bliver rigtig spændende. Med den store reduktion i bygningers energiforbrug og CO2-udledning gennem deres levetid, er CO2-udledningen ved produktion af byggematerialer ofte større end udledning gennem hele bygningens levetid.

Program og tilmelding – gratis adgang:

https://www.ecocouncil.dk/embodied-energy-and-carbon-storage-in-buildings

De bedste hilsner

Best Regards

Christian Ege
Seniorkonsulent, Det Økologiske Råd

Senior consultant, The Ecological Council

okt
10
tors
Klimapåmindelsen Rigsdagsgården
okt 10 kl. 08:30 – 10:00

KLIMABEVÆGELSEN INVITERER IGEN TIL KLIMAPÅMINDELSEN

Fra Oktober 2018 til Juli 2019 stod op imod 400 klimaforkæmpere foran Christiansborg hver torsdag og mindede politikerne om at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK!

Under valget kunne vi se at det virkede, en del af de nødvendige målsætningerne er blevet sat af den nye regering, men det er langt fra nok.

Vi bliver nødt til at se handlinger og ikke kun tomme ord.

Derfor fortsætter Klimapåmindelsen foran Christiansborg indtil Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe har sat underskriften ved en Klimalov der sikrer minimum en 70%-reduktion i udledninger af danske drivhusgasser sammenlignet med 1990, bundet af årlige delmål på 4%, samt en målsætning om et nul-emissionssamfund i 2040.

Vi ses alle torsdage fra den 5. September fra 8:30 til 10:00.

Lad os sørge for at politikerne ikke glemmer de løfter der er blevet givet, og husker at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK.

Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade i københavn Mambo
okt 10 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en påskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

Klimaværksted: Sådan kan du gøre en forskel for klima og natur, København
okt 10 kl. 17:00 – 19:00

Vil du gerne være med til at sætte gang i den grønne omstilling, men har svært ved at overskue, hvad du konkret kan gøre – i din egen hverdag og sammen med andre?

Så kom med til dette klimaværksted, hvor du kan lære mere om, hvad der rent faktisk gør en forskel, og tage de første konkrete handlinger sammen med andre, der har det ligesom dig.

Du vil gå hjem med inspiration til,  hvad du selv kan gøre – i din egen hverdag, på din skole eller din arbejdsplads, og lokalt i din egen kommune, så du sammen med DN kan være med til at give andre det første lille skub til at komme i gang. Se mere og tilmeld dig på:
https://www.dn.dk/arrangementer/9992-klimavaerksted/

okt
11
fre
Folkets Klimamarch København: C40 – Byernes Topmøde
okt 11 kl. 16:00 – 18:00
Ø Ø – Ø (English version below)
Borgmestre fra verdens største byer, der sammen repræsenterer over 650 mio. mennesker, mødes i København 10-11. oktober for at forhandle fremtiden for byernes grønne omstilling. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. Det gør vi den…
➡ 11. oktober kl. 16:00 på Rådhuspladsen. ⬅

Verdens øjne er rettet mod København. Vi har dermed en unik mulighed for at fortælle verden, at byerne skal bidrage til en grøn og retfærdig omstilling. Københavnere kræver dette i solidaritet med dem, som klimakrisen rammer hårdest.

̊ …
– For at C40 byerne sætter konkrete reduktionsmål for deres klimaaftryk som bygger på Parisaftalens 1,5-gradersmål, samt global klimaretfærdighed.
– For et København, der foretager en omgående omstilling til 100% vedvarende energi uden et uholdbart højt forbrug af importeret biomasse.
– For et København, som viser vejen globalt ved at tage ansvar for at reducere alle drivhusgasudledninger forårsaget af byen og dens indbyggere.

Vi er et lille netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Vi er drevet af en følelse af ansvar for at bevæge verden i en mere social retfærdig og miljømæssigt bæredygtig retning. Vi samarbejder med danske og internationale organisationer, der arbejder for samme mål.

https://www.klimamarchkbh.com/
https://www.liveliketomorrow.dk/

Mayors from the world’s biggest cities, representing some 650 million citizens, will meet in Copenhagen October 10-11. They will discuss the future of the cities’ green transition. People’s Climate March Copenhagen will therefore return to the street…
➡ October 11, 16:00 at Rådhuspladsen (City Hall Square) ⬅

Eyes are fixed on Copenhagen. This is an unique opportunity to tell the world that our cities must contribute to a just and rapid transition. Copenhageners demand this in solidarity with those people, the climate crisis will hurt the most.


– that the C40 cities will implement tangible reduction targets for their climate footprints, based upon the 1,5 degree target of the Paris Agreement and global climate justice.
– that Copenhagen will implement an immediate transition to 100% renewable energy without an unsustainable dependency on biomass imports
– that Copenhagen leading the way globally by taking responsibility for reducing all greenhouse gas emissions caused by the city and its citizens.

https://www.klimamarchkbh.com/
https://www.liveliketomorrow.dk/

okt
17
tors
Klimapåmindelsen Rigsdagsgården
okt 17 kl. 08:30 – 10:00

KLIMABEVÆGELSEN INVITERER IGEN TIL KLIMAPÅMINDELSEN

Fra Oktober 2018 til Juli 2019 stod op imod 400 klimaforkæmpere foran Christiansborg hver torsdag og mindede politikerne om at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK!

Under valget kunne vi se at det virkede, en del af de nødvendige målsætningerne er blevet sat af den nye regering, men det er langt fra nok.

Vi bliver nødt til at se handlinger og ikke kun tomme ord.

Derfor fortsætter Klimapåmindelsen foran Christiansborg indtil Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe har sat underskriften ved en Klimalov der sikrer minimum en 70%-reduktion i udledninger af danske drivhusgasser sammenlignet med 1990, bundet af årlige delmål på 4%, samt en målsætning om et nul-emissionssamfund i 2040.

Vi ses alle torsdage fra den 5. September fra 8:30 til 10:00.

Lad os sørge for at politikerne ikke glemmer de løfter der er blevet givet, og husker at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK.

Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade i københavn Mambo
okt 17 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en påskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

Comments are closed.