Klimakalenderen

Her kan du deltage i klimakampen

Klimaparaplyen.dk er en fælles klimakalender for alle klimaarrangementer. Orienter dig om møder, events, demonstrationer mv. Du kan også selv indsende begivenheder til klimakalenderen.

Vælg, hvad du vil se: Kategori: Hvad | Tag: Hvor

feb
1
lør
Klimalørdag Odense Ove Sprogøs Plads
feb 1 kl. 11:00 – 13:00
Klimalørdag
lørdag 01-02-2020 – 11-13
Sted:Ove Sprogøs Plads i Jernbanegade/Odense
Klimalørdag på Ove Sprogøs Plads i Jernbanegade/Odense 11-13

feb
6
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
feb 6 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

feb
7
fre
GREEN DEAL – debat om EU’s miljømæssige Verdensmål, København Fællessalen,
feb 7 kl. 11:00 – 14:00
Bæredygtigt forbrug og produktion, biodiversitet og klima er de Verdensmål hvor Danmark og EU har nogle af de største udfordringer. Hvad skal der gøres på EU-niveau for at nå målene?
92-gruppen inviterer til debat med danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Paneldeltagere (medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP));

 • Pernille Weiss (K)
 • Christel Schaldemose (A)
 • Nikolaj Villumsen (EL)
 • Margrete Auken (SF)
 • Morten Helveg (RV)
 • (Morten Løkkegaard (V), Tbc)

Tidspunkt: fredag d. 7. februar 2020 kl. 11:00-14:00
Sted: Fællessalen, Christiansborg, København K
Tilmelding: https://92gruppen.nemtilmeld.dk/1/it-B8H7H1WG,24673,38324/
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 5. februar 2020

PROGRAM
10:30 REGISTRERING OG KAFFE/SANDWICH

11:00 VELKOMST & INTRODUKTION TIL PROGRAMMET
Marie Bjerre (V), ordfører for bæredygtighed og Verdensmålene
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

11:10 TEMADISKUSSION: BIODIVERSITET

 • Hvilke tiltag skal der tages på EU-niveau for at stoppe EU’s bidrag til afskovning og biodiversitetstab udenfor EUs territorium.
  Oplægsholder: Gry Bossen, Verdens Skove (5-7 min.)
 • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
 • Debat mellem panel og salen (20 min.)

12:00 TEMADISKUSSION: ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION 

 • Hvad er de vigtigste tiltag der bør ske for at fremme cirkulær økonomi i  EU.
  Oplægsholder: Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet, tidligere formand for det danske Advisory Board for cirkulær økonomi (5-7 min)
 • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
 • Debat mellem panel og salen (20 min.)

12:45 KAFFEPAUSE

13:05 TEMADISKUSSION: KLIMA

 • Hvilke ændringer skal der ske i vigtige EU politikker, hvis EU skal kunne leve op til klimamålene om 1,5 grad og netto-nul udslip.
  Oplægsholder: Troels Dam Christensen, 92-gruppen (5-7 min)
 • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
 • Debat mellem panel og salen (20 min.)

13.55 AFRUNDING
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

14:00 TAK FOR I DAG

 

klima, biodiversitet og bæredygtigt forbrug og produktion. København Fællessalen, Christiansborg.
feb 7 kl. 11:00 – 14:00

SAVE THE DATE 

Fredag den 7. februar 2020 kl. 11:00-14:00 i Fællessalen, Christiansborg.  

 

92-gruppen er i færd med at arrangere et debatarrangement med et panel af danske EU parlamentarikere

Debatten vil være opdelt i tre adskilte debatter om: biodiversitet, cirkulær økonomi, og klima

Denne mail fordi vi håber at i vil reservere dagen og vil kunne deltage med kloge spørgsmål under debatten

 

Konklusionen i flere rapporter, senest fra november 2019, lyder, at EU er langt fra at opfylde de 17 Verdensmål.

EU halter særligt på de verdensmål, der relaterer sig til klimabiodiversitet og bæredygtigt forbrug og produktion.

 

Debatarrangementet vil sætte fokus på hvordan EU og de danske MEPer kan komme på rette kurs mht at opfylde disse Verdensmål. Arrangementet vil foregå i tre adskilte debatter. Hver debat introduceres med et kort oplæg 5-7 min. Hvorefter MEPerne i panelet får 3 min hver til inlæg fulgt af ca 25 min debat med salen.

 

EU’ kommissionen lancerede 11. december 2019 sin Green Deal for Europe. EU-kommissionen nævner i sin meddelelse om Green Deal, at Green Deal skal være en integreret del af EU’s strategi til at opfylde FN’s Verdensmål. Både klima, biodiversitet og cirkulær økonomi er nævnt som elementer i Green Deal udspillet. Men da Green Deal er et meget nyt og endnu udetaljeret initiativ, er vores hensigt at debatten holder fokus på EUs konkrete udfordringer og deres løsninger.

 

Arrangementet foregår i fællessalen på Christiansborg den 7. februar kl 11-14

Vores vært i folketinget er Katarina Ammitzbøll (K)

Vi forventer at have deltagelse af ca fem MEPer fordelt over EP-partigrupperne.

Vi har tilsagn fra Pernille Weiss (K/EPP), Christel Schaldemose (S/S&D) og Nikolaj Villumsen (EL/GUE)

Vi har tilsagn fra Flemming Besenbacher om at give intro oplæg om cirkulær økonomi. Besenbacher var formand for VLAK-regeringens cirkulær økonomi advisory board.

 

Program og tilmeldingsprocedure følger.   

 

 

Dan Belusa

Policy & Analysis

92-gruppen / The Danish 92-Group

Mobil: +45 60637911

Skype: belusa

www.92grp.dk

Operation klimahandling, København Rigsdagsgården ved folketingets trappe
feb 7 kl. 11:30 – 13:00

DATO OVERSIGT    Operation Klimahandling     – samt Klimastrejke og Folkets Klimamarch

 

OKH altid afgang fra Rigsdagsgården kl. 11:30 og retur samme sted kl. 13:00

 

OKH følger forhandlingerne om Klimahandlingsplanen

Borgere i alle aldre og afskygninger, NGO’er og faglige organisationer marcherer fredage i perioden 17.1.-26.6. 2020 til et nyt ministerium for at gøre opmærksom på, at klimaet påvirker alle sektorer – og omvendt.

Samtlige ministerier besøges, og ved hvert ministerium overleveres til den pågældende minister konstruktive forslag til klimahandling.

 

januar 2020

 1. Statsministeriet Opstart på OKH
 2. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 3. Sundheds- og Ældreministeriet

februar                 

 1. Transport- og Boligministeriet
 2. Vinterferie
 3. Udenrigsministeriet
 4. Social- og Indenrigsministeriet

marts

 1. Justitsministeriet
 2.       KLIMASTREJKE, national
 3. Skatteministeriet
 4. Beskæftigelsesministeriet

april

 1. Kulturministeriet
 2.           Langfredag
 3. Miljø- og Fødevareministeriet
 4. Børne- og Undervisningsministeriet

maj

 1.             1. maj
 2. Erhvervsministeriet NB en torsdag!
 3.               St. Bededag
 4. Uddannelses- og Forskningsministeriet  
 5. Finansministeriet 
 6. Kirkeministeriet 
 7.   (lørdag) FOLKETS KLIMAMARCH, national 

juni

 1. Forsvarsministeriet 
 2.                 Folkemødet på Bornholm
 3. Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 4. Statsministeriet Afslutning på OKH

 

feb
10
man
Vil du være med til at designe for klimaet? Deltag i vores bachelorprojekt, København IT-Universitet i København
feb 10 kl. 13:00 – 15:00

Vær med til en workshop med fokus på at designe et digitalt redskab, der kan bruges i forbindelse med klimademonstrationer eller til at kommunikere omkring klimakrisen.
Med dit input, kan vi designe et digitalt koncept, som potentielt ville kunne blive brugt til at kommunikere omkring konsekvenserne af klimakrisen effektivt.
Vi har brug for 4-5 personer, så hvis du også kender nogen, så må du gerne tage dem med, hvis du ved, at de også går ind for et grønnere samfund.

Vi giver kaffe, te og kage 😀

Hvis du øsnker at deltage, kan vi kontaktes via elou@itu.dk

Vi glæder os til at arbjede med jer!

feb
13
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
feb 13 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

feb
20
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
feb 20 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

Konference om klima og konfliktløsning, Chr. Borg, København
feb 20 kl. 13:15 – 17:00
Klimaforandringer er i stigende grad med til at antænde og puste til konflikter over hele verden. Tørke, oversvømmelse og kamp om ressourcer som vand, mad og jord, skaber spændinger og politisk opbrud.

Der er derfor brug for indblik i sammenhængene mellem klimaforandringer og konfliktløsning, så vi kan blive klogere på, hvordan vi forebygger konflikter skabt af klimaforandringer.

I Enhedslisten vil vi gerne styrke dialogen om disse geopolitiske udfordringer, så vi kan samle nye redskaber til den udenrigspolitiske værktøjskasse. Derfor inviterer vi til en konference, der samler forskere, NGO’er, aktivister og politikere i en samtale om klima og konflikt.

Konferencen finder sted torsdag d. 20. februar kl. 13.15-17.00 i Fællessalen på Christiansborg.

Konferencen er åben for alle, men særlig relevant for aktører på området. Vi inviterer også en række politikere til at lytte og give deres besyv med.

Tilmelding til anne.rehder@ft.dk.

—–

>> Program <<

Velkomst v. Eva Flyvholm, udenrigsordfører og Mai Villadsen, klimaordfører

Modul 1: En samtale om sammenhængen mellem klima og konflikt, der kan gøre os alle klogere.

Deltagere: Anine Hagemann (CRIC – Centre for Resolution of International Conflicts, Københavns Universitet), John Nordbo (Care) og Martin Stendel (Danmarks Meteorologiske Institut)

Modul 2: Anbefalinger til fremtidens udenrigspolitik set i lyset af klimaforandringer, konfliktløsning og konfliktforebyggelse.

Deltagere: Mattias Söderberg (Folkekirkens Nødhjælp), Julie Raasteen (RIKO), Thomas Jazrawi (Miljø- og klimaredaktør på Globalnyt), Sarah Kristine Johansen (Globalt Fokus), Frederik Sandby (350 Klimabevægelsen og Den Grønne Studenterbevægelse), Palle Bendsen (Noah) og Knud Vilby (Forfatter og journalist)

>> Program og deltagerliste opdateres løbende <<

feb
21
fre
Broen til fremtiden, FOA, København FOA
feb 21 kl. 08:30 – 12:00

Klimaloven skal sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. I den
forbindelse har regeringen påbegyndte arbejdet med de klimahandlingsplaner, der skal give et overblik
over samfundets konkrete udfordringer og reduktionsmuligheder.
2030 er ikke langt ude i fremtiden, og hvis den ambitiøse målsætning skal virkeliggøres, er der her og nu
brug for en nytænkning af vores dagligdag. I den forbindelse er det oplagt, at vi i Broen til fremtiden tager
næste skridt i udviklingen af de idéer og tanker vi igangsatte i forbindelse med Årsmødet 2019. Her var en
række workshops delt op i følgende temaer:

Byggeri, Investeringer, Sundhed, Transport,
Landbrug & Fødevarer, Teknologi, Uddannelse og Forskning.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at en virkeliggørelse af klimalovens målsætning vil berører os alle.
Derfor skal vi løsningsorienteret se nærmere på de konsekvenser og udviklingsmuligheder, vi ser inden for
temaerne. Det gør vi ved at afholde:

Temamøde hos FOA, Stauning plads 1-3, fredag d. 21. februar fra kl. 8.30 – 12.00.
Formen er enkel, idet vi starter formiddagen sammen for derefter at arbejde separat med temaerne.
Slutteligt vil vi samles igen.
Alle med interesse i Broen til fremtidens arbejde er velkomne:

Tilmelding inden d. 17. februar til kontakt@broentilfremtiden.dk med anførsel af temavalg.

Deltagelsen er gratis.

Comments are closed.