Klimakalenderen

Her kan du deltage i klimakampen

Klimaparaplyen.dk er en fælles klimakalender for alle klimaarrangementer. Orienter dig om møder, events, demonstrationer mv. Du kan også selv indsende begivenheder til klimakalenderen.

Vælg, hvad du vil se: Kategori: Hvad | Tag: Hvor

dec
11
ons
Debat: Er det fortsat rentabelt at hente olie i Nordsøen? Købenavn
dec 11 kl. 15:00 – 17:00
LOKATION:
Frederiksberg Campus (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet)

LINK TIL TILMELDING: https://forms.gle/NX3RmW72gMfVLvLv8

** SU er mandag den 9 december **

Øget olieproduktion i Nordsøen vil stride mod forskerbudskab om, at 80 procent af de fossile energireserver bør forblive i undergrunden af hensyn til klimaet. At skære ned på Nordsø-produktionen kan tilmed være en billig måde at reducere CO2-udledninger på, siger professer i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen og professor i økonomi Peter Birch Sørensen, fra Københavns Universitet.

Denne nye udmelding fra de økonomiske vismænd kommer umiddelbart før regeringens forventede stillingtagen til den såkaldt ottende udbudsrunde, hvor fire olieselskaber har søgt licens til nye olie- og gasprojekter med en tidshorisont helt frem til 2055, det vil sige fem år efter at Danmark ifølge regeringen og dens støttepartier skal være klimaneutral.

Under eventet vil vi blive ledsaget af professor i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen, Københavns Universitet, som vil introducere sin forskning om at der vil være en klimamæssig positiv effekt ved at reducere udbuddet fra den danske del af Nordsøen.

Eventet vil også indeholde bidrag til diskussionen om hvorvidt det fortsat er rentabelt at hente olie i Nordsøen fra Ida Auken, folketingsmedlem og klimaordfører fra Radikale Venstre samt fra
Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. Otto stod som embedsmand i spidsen for Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding i Nordsøen (2013) og Kulbrintebeskatningsudvalget (2001).

Vi inviterer jer hermed til en spændende eftermiddag hvor der vil blive fremlagt den nyeste forskning samt spændende indlæg fra Ida Auken og Otto Brøns-Petersen, hvorefter de vil gå i debat med hinanden.

________________________________________________________

Program:
14.55 – tag plads

15.00
NY FORSKNING I INTERNATIONALE AFTALER OM REDUCERET FOSSILE BRÆNDSTOFFER SAMT BETYDNINGEN AF NORSK-DANSKE REDUKTIONER // Lars Gårn Hansen

OVERVEJELSER OG FORSLAG – POSITIV OVER FOR REDUCERET DANSK UDVINDING // Ida Auken

OVERVEJELSER OG FORSLAG – NEGATIV OVER FOR REDUCERET DANSK UDVINDING // Otto Brøns-Petersen

DEBAT

Q&A-SESSION

17.00
DEBRIEF // Kom og sig hej, spis en sandwich og mød ligesindede klimainteresserede studerende

________________________________________________________

Eventet er for alle med interesse for miljø og miljøøkonomiske spørgsmål og særligt studerende med en økonomisk baggrund.

Eventet bliver afholdt af studenterforeningen Økonomigruppen på Frederiksberg Campus med støtte af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

________________________________________________________

** Det er vigtigt at tilmelde sig via linket: https://forms.gle/NX3RmW72gMfVLvLv8**

dec
12
tors
Klimapåmindelsen Rigsdagsgården
dec 12 kl. 08:30 – 10:00

KLIMABEVÆGELSEN INVITERER IGEN TIL KLIMAPÅMINDELSEN

Fra Oktober 2018 til Juli 2019 stod op imod 400 klimaforkæmpere foran Christiansborg hver torsdag og mindede politikerne om at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK!

Under valget kunne vi se at det virkede, en del af de nødvendige målsætningerne er blevet sat af den nye regering, men det er langt fra nok.

Vi bliver nødt til at se handlinger og ikke kun tomme ord.

Derfor fortsætter Klimapåmindelsen foran Christiansborg indtil Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe har sat underskriften ved en Klimalov der sikrer minimum en 70%-reduktion i udledninger af danske drivhusgasser sammenlignet med 1990, bundet af årlige delmål på 4%, samt en målsætning om et nul-emissionssamfund i 2040.

Vi ses alle torsdage fra den 5. September fra 8:30 til 10:00.

Lad os sørge for at politikerne ikke glemmer de løfter der er blevet givet, og husker at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK.

Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
dec 12 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

Vær med til at øge civilsamfundets indflydelse i Danmark. København
dec 12 kl. 16:30 – 17:45

il I være med til at diskutere muligheden for at afdække hvordan private virksomheder og deres repræsentanter har indflydelse på de politiske processer, forskning og tænketanke i Danmark? 

Hvad er problemet?

Vi oplever, hvordan private virksomheder blandt meget andet påvirker politiske processer og den frie forskning uden, at det kommer frem offentligt. Samtidig bliver det som civilsamfund sværere og sværere at opnå samme niveau af indflydelse i et system, hvor frister for høringssvar kortes ned til det noget nær umulige, hvor politikere springer direkte ud i det private erhvervsliv og hvor vi er underrepræsenteret i møder, udvalg og nævn i forhold til det private erhvervsliv. 

Det vil vi gøre noget ved.

Vores idé er at oprette en vagthund, der kan undersøge hvem, der har magten, lave skudsikker research på private virksomheders magt og indflydelse, samt kræve regler, der giver åbenhed i beslutningsgangene alle kan blive hørt.

Hvad så nu?

Den 12. december udkommer der en ny rapport, der tager temperaturen på åbenhed og lobbyisme i Danmark. I den forbindelse indbydes I til møde den 12. december kl 16.30 til 17.45 på Global Aktions kontor

Til mødet vil vi først orientere om rapportens indhold og derefter er der mulighed for at diskutere muligheden for et videre samarbejde. Vores tro og håb er, at mange i det danske civilsamfund vil finde initiativet vigtigt og interessant, og vi har derfor inviteret et bredt udsnit af dette, men der er plads til flere.

Tilmelding til mødet foretages via  info@globalaktion.dk.

Dette er os der indbyder:

Global Aktion, NOAH, Frie Bønder – Lavende Land, Levende Hav, PROSA og 3F BJMF

dec
13
fre
Åbent hus i ministeriet // Aktion i København Et ministerium
dec 13 kl. 09:00 – 16:00

XR København inviterer alle rebeller til at komme til vores næste aktion rettet mod et ministerium. Regeringen fortæller stadig ikke sandheden om miljø- og klimakrisen, eller handler tilsvarende forskningen. Derfor vil vi holde åbent hus for at belyse deres passivitet og løgne. Vi vil som borgere, på kreativ vis tage det politiske rum tilbage for at vise nødvendigheden i at handle på klima nødsituationen.

Aktionen er åben for alle, som bekymrer sig for vores planetens tilstand, uanset hvilke juridiske konsekvenser, du er i stand til at tage.

Vi vil holde flere briefinger på forskellige datoer, men ihvertfald d. 12 om aftenen. Sæt kryds i kalenderen, og hold dig opdateret på facebook for yderligere info.

https://www.facebook.com/events/566167710848439/

dec
19
tors
Klimapåmindelsen Rigsdagsgården
dec 19 kl. 08:30 – 10:00

KLIMABEVÆGELSEN INVITERER IGEN TIL KLIMAPÅMINDELSEN

Fra Oktober 2018 til Juli 2019 stod op imod 400 klimaforkæmpere foran Christiansborg hver torsdag og mindede politikerne om at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK!

Under valget kunne vi se at det virkede, en del af de nødvendige målsætningerne er blevet sat af den nye regering, men det er langt fra nok.

Vi bliver nødt til at se handlinger og ikke kun tomme ord.

Derfor fortsætter Klimapåmindelsen foran Christiansborg indtil Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe har sat underskriften ved en Klimalov der sikrer minimum en 70%-reduktion i udledninger af danske drivhusgasser sammenlignet med 1990, bundet af årlige delmål på 4%, samt en målsætning om et nul-emissionssamfund i 2040.

Vi ses alle torsdage fra den 5. September fra 8:30 til 10:00.

Lad os sørge for at politikerne ikke glemmer de løfter der er blevet givet, og husker at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK.

Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
dec 19 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

dec
26
tors
Klimapåmindelsen Rigsdagsgården
dec 26 kl. 08:30 – 10:00

KLIMABEVÆGELSEN INVITERER IGEN TIL KLIMAPÅMINDELSEN

Fra Oktober 2018 til Juli 2019 stod op imod 400 klimaforkæmpere foran Christiansborg hver torsdag og mindede politikerne om at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK!

Under valget kunne vi se at det virkede, en del af de nødvendige målsætningerne er blevet sat af den nye regering, men det er langt fra nok.

Vi bliver nødt til at se handlinger og ikke kun tomme ord.

Derfor fortsætter Klimapåmindelsen foran Christiansborg indtil Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe har sat underskriften ved en Klimalov der sikrer minimum en 70%-reduktion i udledninger af danske drivhusgasser sammenlignet med 1990, bundet af årlige delmål på 4%, samt en målsætning om et nul-emissionssamfund i 2040.

Vi ses alle torsdage fra den 5. September fra 8:30 til 10:00.

Lad os sørge for at politikerne ikke glemmer de løfter der er blevet givet, og husker at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK.

Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
dec 26 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

dec
27
fre
Vær med når Red Barnet i år lukker dørene op til årets sjoveste aften Grin til Gavn – tidligere kendt som Comedy
dec 27 kl. 12:00 – 16:00

Comments are closed.