Klimakalenderen

Her kan du deltage i klimakampen

Klimaparaplyen.dk er en fælles klimakalender for alle klimaarrangementer. Orienter dig om møder, events, demonstrationer mv. Du kan også selv indsende begivenheder til klimakalenderen.

Vælg, hvad du vil se: Kategori: Hvad | Tag: Hvor

jan
21
tirs
Lad klimaet favne kloden Connie Hedegaard, formand for Concito, København
jan 21 kl. 19:30 – 22:00

3. debatmøde om klimapolitikken og den nødvendige globale omstilling:
* Hvordan er det muligt at realisere målet om en bæredygtig verden i 2050?
* Hvad kræves der af det rige nord, som har hovedansvaret for klimakrisen,
mens krisens katastrofale følger især udspiller sig i det fattige syd?
* Hvordan undgås det, at de nødvendige indgreb uddyber de allerede
voldsomt store globale uligheder?
* Hvordan kan EU blive førende i den grønne omstilling?
* Hvad er der gang i, og hvilke barrierer er der?
* Hvilken rolle skal regeringer, virksomheder og civilsamfund spille?
* Er omstillingen forenelig med fortsat økonomisk vækst i de rige lande og
globalt?
Efter Connie Hedegaards oplæg og en pause vil Tim Whyte, generalsekretær
for MS, indlede debatten. Mødeleder er Steen Folke
I pausen vil der være et glas vin!
Mødested: MS, Fælledvej 12, Kbh N., over gården, 1. sal (Community Hall)
Tilmelding: Der vil være et begrænset antal pladser, så
HUSK at melde dig til. Send en mail med dit navn til OMTANKE.mail@gmail.com
(bemærk mailadressen – og det er ikke et link, du kan ikke blot klikke på det)
De bedste hilsener
Initiativgruppen bag OMTANKE – forum for rød og grøn debat
Elsebeth Melgaard elsebethmelgaard@outlook.dk, Gunvor Auken gunvor@jubii.dk, Hans-
Erik Avlund Frandsen hea.frandsen@gmail.com, Henning Salling Olesen hso@ruc.dk,
Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk, Steen Folke steenf2@gmail.com, Susanne Possing
suspossing@gmail.com
Mere om OMTANKE: https://www.facebook.com/omtankedebat/info/

jan
23
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
jan 23 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

jan
24
fre
Operation klimahandling, København Rigsdagsgården ved folketingets trappe
jan 24 kl. 11:30 – 13:00

Operation Klimahandling. København. fra kl. 11.30-13.00

Mødested: Rigsdagsgården ved folketingets trappe.

Operationen starter hver fredag ved folketingets trappe kl. 11.30

Operationen slutter hver fredag ved folketingets trappe, hvor der vil være informationer og fællessang. kl. 13.00

Indhold: De fremmødte går fra Rigsdagsgården til et ministerium. Ministeriet ændres hver uge. Nedenfor kan du læse hvilket ministerium vi planlægger hvilken dato.

17. januar Opstart på Operation klimahandling. Vi går blot rundt om Chr.Borg

24. jan. : Klima-, energi- og forsyningsministeriet

31. jan. : Sundheds- og ældreministeriet

7. feb. : Transport og boligministeriet

14. feb. : Skatteministeriet

21. feb. Social og indenrigsministeriet

28. feb. Erhvervsministeriet

6. marts: Justitsministeriet

20. marts: Udenrigsministeriet

27. marts: Beskæftigelsesministeriet

3.april Kulturministeriet

17.april : Miljø og fødevareministeriet.

24. april : Børne- og undervisningsministeriet

15. maj: Uddannelses- og forskningsministeriet

22. maj: Finansministeriet

29. maj : Kirkeministeriet

5. juni Forsvarsministeriet

19. juni: Udlændinge- og integrationsministeriet

26. juni. Aflsutning på Operation klimahandling. Mød op og kram hinanden.

Bo

jan
29
ons
State of the Environment in Europe / Miljøets tilstand i Europa, København Europæiske Miljø Agentur / European Environmental Agency
jan 29 kl. 15:30 – 17:30

“Europe’s environment is at a tipping point. We have a narrow window of opportunity in the next decade to scale up measures to protect nature, lessen the impacts of climate change and radically reduce our consumption of natural resources.

Our assessment shows that incremental changes have resulted in progress in some areas but not nearly enough to meet our long-term goals. We already have the knowledge, technologies and tools we need to make key production and consumption systems such as food, mobility and energy sustainable.

Our future well-being and prosperity depend on this and our ability to harness society wide action to bring about change and create a better future.”

These are the words of the latest report from the European Environmental Agency – so what does this mean and what can we do to prevent this in the next report?

Join us for the event “State of the European Environment”
29th of January 15.30-17.30
@ The EEA, Kgs Nytorv 6
1050 København K

jan
30
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
jan 30 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

jan
31
fre
Operation klimahandling, København Rigsdagsgården ved folketingets trappe
jan 31 kl. 11:30 – 13:00

Operation Klimahandling. København. fra kl. 11.30-13.00

Mødested: Rigsdagsgården ved folketingets trappe.

Operationen starter hver fredag ved folketingets trappe kl. 11.30

Operationen slutter hver fredag ved folketingets trappe, hvor der vil være informationer og fællessang. kl. 13.00

Indhold: De fremmødte går fra Rigsdagsgården til et ministerium. Ministeriet ændres hver uge. Nedenfor kan du læse hvilket ministerium vi planlægger hvilken dato.

17. januar Opstart på Operation klimahandling. Vi går blot rundt om Chr.Borg

24. jan. : Klima-, energi- og forsyningsministeriet

31. jan. : Sundheds- og ældreministeriet

7. feb. : Transport og boligministeriet

14. feb. : Skatteministeriet

21. feb. Social og indenrigsministeriet

28. feb. Erhvervsministeriet

6. marts: Justitsministeriet

20. marts: Udenrigsministeriet

27. marts: Beskæftigelsesministeriet

3.april Kulturministeriet

17.april : Miljø og fødevareministeriet.

24. april : Børne- og undervisningsministeriet

15. maj: Uddannelses- og forskningsministeriet

22. maj: Finansministeriet

29. maj : Kirkeministeriet

5. juni Forsvarsministeriet

19. juni: Udlændinge- og integrationsministeriet

26. juni. Aflsutning på Operation klimahandling. Mød op og kram hinanden.

Bo

Grøn Omstilling – hvor skal pengene komme fra, København Fællessalen
jan 31 kl. 14:00 – 16:30

Næsten alle politiske partier på Christiansborg har netop indgået en aftale

om en klimalov, som indeholder et mål om at reducere drivhusgasudlednin-
gen med 70 pct. i 2030. Næste skridt er en klimahandlingsplan, som skal

forhandles til næste år. Det bliver ikke gratis, og hvor skal pengene komme

fra, når vi også skal have råd til alt det, vi ”plejer”? Alternativet har foreslå-
et, at staten skal udstede grønne statsobligationer og på den måde fylde

pengetanken til de grønne tiltag. Men der er også andre ideer på bordet,
og generelt er der fart på idéerne i den nye, grønne økonomi.

Denne fredag kan du komme og blive både udfordret og klogere med nog-
le rigtig spændende eksperter og politikere, der vil dele ud af deres unikke

viden og debattere, hvordan vi kan hjælpe den grønne omstilling ud over
rampen.
Hakon Mosbech, medstifter af Zetland, vil tages os gennem programmet
og holde snor i både oplæggene og debatten.
Se hele programmet nedenfor.
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til altssk@ft.dk med navn og hvilken
organisation/virksomhed du er fra. Arrangementet er gratis og finder sted i
Fællessalen

Velkomst v. Rasmus Nordqvist, ordfører for klima og ny økonomi (Å)
Hvordan kan finansieringen af den grønne omstilling se ud?
V. Frederik Lasserre fra Cevea

Staten bliver nødt til at komme på banen, når der skal findes penge til den grønne omstil-
ling. Det private marked kan ikke løfte opgaven alene, da der skal investeres i nye teknolo-
gier, hvor der følger høj risiko med. Så hvad kan løsningen være? Frederik Lassere vil i sit

oplæg præsentere to modeller for hvordan staten kan finde pengene til det grønne ryk mod
fremtiden.
Hvad betyder grønne obligationer for de offentlige finanser?
V. Jesper Jespersen, professor emeritus i økonomi ved Roskilde Universitet.
Alternativet har foreslået at udstede grønne statsobligationer til finansiering af den grønne
omstilling. Men vil ’grøn’ statsgæld ende som en byrde for kommende generationer? Og

kan dansk økonomi samtidig blive ved med at leve op til EU’s gældskrav? Jesper Jesper-
sen ser lidt ud i fremtiden for en dansk økonomi med grønne statsobligationer i porteføljen.

Hvem vil købe grønne statsobligationer og hvorfor?
V. Dewi Dylander, underdirektør og ansvarlig for ESG
(Environmental, Social and Governance) i PKA

De danske pensionsselskaber har lovet, at de over de næste 10 år vil investere 350 milli-
arder kroner i den grønne omstilling. PKA har allerede investeret i de hollandske grønne

statsobligationer. Vil de danske pensionsselskaber gøre det samme herhjemme, hvis det
blev muligt? Dewi Dylander vil gøre os klogere på hvordan pensionsselskaber og staten vil
kunne arbejde sammen om finansiering til den grønne omstilling.
Hvor skal Danmarks bidrag til den grønne omstilling i udviklingslandene
komme fra?
V. Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke og NGO-netværket 92-gruppen arbejder på en rapport om finan-
siering af den grønne omstilling i udviklingslandene. Når investeringerne sker på kommer-
cielle vilkår, så må de fattigste lande ofte se langt efter at være med. Kan grønne statsobli-
gationer og fondsmodeller hjælpe den grønne omstilling frem i udviklingslandene?

Hvordan kan danskere få bedre muligheder for at investere grønt?
V. Silja Nyboe Andersen, investeringsrådgiver i Merkur Andelskasse
Silja Nyboe Andersens mission er at sætte fokus på, hvordan vi investerer vores penge

langt mere bæredygtigt. Men hvordan ser et bæredygtigt investeringsunivers ud? Og hvor-
dan kan man være aktivist med sine penge ved at sætte dem i de rigtige projekter? Silja

giver os et overblik over, hvad der skal til for at det bliver nemmere for os alle sammen at
sætte vores penge i det grønne.
Paneldebat: Hvordan finansieres den grønne omstilling?
V. ordførere fra Folketingets partier.
Ordførerne debatterer hvordan staten skal finansiere målet om 70 pct. reduktion i 2030.
Grønne obligationer kan være én af løsningerne, men hvilke andre løsninger er der?
– Når programmet er færdig kl. 16.30 bydes der på øl og vand i foyéen.
Facilitator: Hakon Mosbech

Hakon Mosbech er medstifter af Zetland og af Politiken beskrevet som “en af sin genera-
tions mest indsigtsfulde og initiativrige journalister”. Med sin journalistik beskæftiger han

sig med områder som samfundsøkonomi, erhvervsliv og finans. Hakon Mosbech vil skabe
sammenhæng

sammenhæng i programmet, sikre du kan stille dit skarpeste spørgsmål og gøre sit bedste
for at skabe en hyggelig eftermiddag.

Tilmeld dig…
ved at sende en e-mail til altssk@ft.dk med navn og hvilken
organisation/virksomhed du er fra. Arrangementet er gratis og
finder sted i Fællessalen på Christiansborg. Alle er velkomne.

feb
6
tors
Cafémøde på café Mambo, Vestervoldgade, København Mambo
feb 6 kl. 10:00 – 11:45

Kom til hyggeligt klimasamvær med klimainteresserede godtfolk. Vi er åbne og engagerede klima”tosser”, der udveksler ideer og sætter handlinger igang.

Vi taler bl.a. om at organisere en klimapåskemarch.

Skønt hvis du har tid og lyst til at deltage

Niels-Simon og Bo

feb
7
fre
klima, biodiversitet og bæredygtigt forbrug og produktion. København Fællessalen, Christiansborg.
feb 7 kl. 11:00 – 14:00

SAVE THE DATE 

Fredag den 7. februar 2020 kl. 11:00-14:00 i Fællessalen, Christiansborg.  

 

92-gruppen er i færd med at arrangere et debatarrangement med et panel af danske EU parlamentarikere

Debatten vil være opdelt i tre adskilte debatter om: biodiversitet, cirkulær økonomi, og klima

Denne mail fordi vi håber at i vil reservere dagen og vil kunne deltage med kloge spørgsmål under debatten

 

Konklusionen i flere rapporter, senest fra november 2019, lyder, at EU er langt fra at opfylde de 17 Verdensmål.

EU halter særligt på de verdensmål, der relaterer sig til klimabiodiversitet og bæredygtigt forbrug og produktion.

 

Debatarrangementet vil sætte fokus på hvordan EU og de danske MEPer kan komme på rette kurs mht at opfylde disse Verdensmål. Arrangementet vil foregå i tre adskilte debatter. Hver debat introduceres med et kort oplæg 5-7 min. Hvorefter MEPerne i panelet får 3 min hver til inlæg fulgt af ca 25 min debat med salen.

 

EU’ kommissionen lancerede 11. december 2019 sin Green Deal for Europe. EU-kommissionen nævner i sin meddelelse om Green Deal, at Green Deal skal være en integreret del af EU’s strategi til at opfylde FN’s Verdensmål. Både klima, biodiversitet og cirkulær økonomi er nævnt som elementer i Green Deal udspillet. Men da Green Deal er et meget nyt og endnu udetaljeret initiativ, er vores hensigt at debatten holder fokus på EUs konkrete udfordringer og deres løsninger.

 

Arrangementet foregår i fællessalen på Christiansborg den 7. februar kl 11-14

Vores vært i folketinget er Katarina Ammitzbøll (K)

Vi forventer at have deltagelse af ca fem MEPer fordelt over EP-partigrupperne.

Vi har tilsagn fra Pernille Weiss (K/EPP), Christel Schaldemose (S/S&D) og Nikolaj Villumsen (EL/GUE)

Vi har tilsagn fra Flemming Besenbacher om at give intro oplæg om cirkulær økonomi. Besenbacher var formand for VLAK-regeringens cirkulær økonomi advisory board.

 

Program og tilmeldingsprocedure følger.   

 

 

Dan Belusa

Policy & Analysis

92-gruppen / The Danish 92-Group

Mobil: +45 60637911

Skype: belusa

www.92grp.dk

Operation klimahandling, København Rigsdagsgården ved folketingets trappe
feb 7 kl. 11:30 – 13:00

Operation Klimahandling. København. fra kl. 11.30-13.00

Mødested: Rigsdagsgården ved folketingets trappe.

Operationen starter hver fredag ved folketingets trappe kl. 11.30

Operationen slutter hver fredag ved folketingets trappe, hvor der vil være informationer og fællessang. kl. 13.00

Indhold: De fremmødte går fra Rigsdagsgården til et ministerium. Ministeriet ændres hver uge. Nedenfor kan du læse hvilket ministerium vi planlægger hvilken dato.

17. januar Opstart på Operation klimahandling. Vi går blot rundt om Chr.Borg

24. jan. : Klima-, energi- og forsyningsministeriet

31. jan. : Sundheds- og ældreministeriet

7. feb. : Transport og boligministeriet

14. feb. : Skatteministeriet

21. feb. Social og indenrigsministeriet

28. feb. Erhvervsministeriet

6. marts: Justitsministeriet

20. marts: Udenrigsministeriet

27. marts: Beskæftigelsesministeriet

3.april Kulturministeriet

17.april : Miljø og fødevareministeriet.

24. april : Børne- og undervisningsministeriet

15. maj: Uddannelses- og forskningsministeriet

22. maj: Finansministeriet

29. maj : Kirkeministeriet

5. juni Forsvarsministeriet

19. juni: Udlændinge- og integrationsministeriet

26. juni. Aflsutning på Operation klimahandling. Mød op og kram hinanden.

Bo

Comments are closed.