Grøn Omstilling – hvor skal pengene komme fra, København

Hvornår:
31. januar 2020 kl. 14:00 – 16:30
2020-01-31T14:00:00+01:00
2020-01-31T16:30:00+01:00
Hvor:
Fællessalen
Christiansborg
Kontakt:
Alternativet.

Næsten alle politiske partier på Christiansborg har netop indgået en aftale

om en klimalov, som indeholder et mål om at reducere drivhusgasudlednin-
gen med 70 pct. i 2030. Næste skridt er en klimahandlingsplan, som skal

forhandles til næste år. Det bliver ikke gratis, og hvor skal pengene komme

fra, når vi også skal have råd til alt det, vi ”plejer”? Alternativet har foreslå-
et, at staten skal udstede grønne statsobligationer og på den måde fylde

pengetanken til de grønne tiltag. Men der er også andre ideer på bordet,
og generelt er der fart på idéerne i den nye, grønne økonomi.

Denne fredag kan du komme og blive både udfordret og klogere med nog-
le rigtig spændende eksperter og politikere, der vil dele ud af deres unikke

viden og debattere, hvordan vi kan hjælpe den grønne omstilling ud over
rampen.
Hakon Mosbech, medstifter af Zetland, vil tages os gennem programmet
og holde snor i både oplæggene og debatten.
Se hele programmet nedenfor.
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til altssk@ft.dk med navn og hvilken
organisation/virksomhed du er fra. Arrangementet er gratis og finder sted i
Fællessalen

Velkomst v. Rasmus Nordqvist, ordfører for klima og ny økonomi (Å)
Hvordan kan finansieringen af den grønne omstilling se ud?
V. Frederik Lasserre fra Cevea

Staten bliver nødt til at komme på banen, når der skal findes penge til den grønne omstil-
ling. Det private marked kan ikke løfte opgaven alene, da der skal investeres i nye teknolo-
gier, hvor der følger høj risiko med. Så hvad kan løsningen være? Frederik Lassere vil i sit

oplæg præsentere to modeller for hvordan staten kan finde pengene til det grønne ryk mod
fremtiden.
Hvad betyder grønne obligationer for de offentlige finanser?
V. Jesper Jespersen, professor emeritus i økonomi ved Roskilde Universitet.
Alternativet har foreslået at udstede grønne statsobligationer til finansiering af den grønne
omstilling. Men vil ’grøn’ statsgæld ende som en byrde for kommende generationer? Og

kan dansk økonomi samtidig blive ved med at leve op til EU’s gældskrav? Jesper Jesper-
sen ser lidt ud i fremtiden for en dansk økonomi med grønne statsobligationer i porteføljen.

Hvem vil købe grønne statsobligationer og hvorfor?
V. Dewi Dylander, underdirektør og ansvarlig for ESG
(Environmental, Social and Governance) i PKA

De danske pensionsselskaber har lovet, at de over de næste 10 år vil investere 350 milli-
arder kroner i den grønne omstilling. PKA har allerede investeret i de hollandske grønne

statsobligationer. Vil de danske pensionsselskaber gøre det samme herhjemme, hvis det
blev muligt? Dewi Dylander vil gøre os klogere på hvordan pensionsselskaber og staten vil
kunne arbejde sammen om finansiering til den grønne omstilling.
Hvor skal Danmarks bidrag til den grønne omstilling i udviklingslandene
komme fra?
V. Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke og NGO-netværket 92-gruppen arbejder på en rapport om finan-
siering af den grønne omstilling i udviklingslandene. Når investeringerne sker på kommer-
cielle vilkår, så må de fattigste lande ofte se langt efter at være med. Kan grønne statsobli-
gationer og fondsmodeller hjælpe den grønne omstilling frem i udviklingslandene?

Hvordan kan danskere få bedre muligheder for at investere grønt?
V. Silja Nyboe Andersen, investeringsrådgiver i Merkur Andelskasse
Silja Nyboe Andersens mission er at sætte fokus på, hvordan vi investerer vores penge

langt mere bæredygtigt. Men hvordan ser et bæredygtigt investeringsunivers ud? Og hvor-
dan kan man være aktivist med sine penge ved at sætte dem i de rigtige projekter? Silja

giver os et overblik over, hvad der skal til for at det bliver nemmere for os alle sammen at
sætte vores penge i det grønne.
Paneldebat: Hvordan finansieres den grønne omstilling?
V. ordførere fra Folketingets partier.
Ordførerne debatterer hvordan staten skal finansiere målet om 70 pct. reduktion i 2030.
Grønne obligationer kan være én af løsningerne, men hvilke andre løsninger er der?
– Når programmet er færdig kl. 16.30 bydes der på øl og vand i foyéen.
Facilitator: Hakon Mosbech

Hakon Mosbech er medstifter af Zetland og af Politiken beskrevet som “en af sin genera-
tions mest indsigtsfulde og initiativrige journalister”. Med sin journalistik beskæftiger han

sig med områder som samfundsøkonomi, erhvervsliv og finans. Hakon Mosbech vil skabe
sammenhæng

sammenhæng i programmet, sikre du kan stille dit skarpeste spørgsmål og gøre sit bedste
for at skabe en hyggelig eftermiddag.

Tilmeld dig…
ved at sende en e-mail til altssk@ft.dk med navn og hvilken
organisation/virksomhed du er fra. Arrangementet er gratis og
finder sted i Fællessalen på Christiansborg. Alle er velkomne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *